Heitä olen saanut palvella

 

iloco-koysi1

 

Coachina | Oulun aikuiskoulutuskeskus

 

Kävimme Sarin kanssa coaching matkan. Olen erittäin tyytyväinen matkaamme. Sain paljon ajatuksia, uutta asennetta ja työkaluja työhöni – etenkin jaksamisen suhteen. Sari on valmentajana empaattinen, mutta jämäkkä. Tyyli sopi minulle hyvin. Valmiita ajatuksia en saanut, mutta paljon kysymyksiä, joiden kautta oma ajatusprosessi lähti päässä käyntiin. Tämän tuloksena syntyi paljon uusia oivalluksia, joiden avulla pystyn nyt entistä paremmin hahmottamaan työtäni yhtenä elämän osa-alueena.

Merja Julkunen,hallintopäällikkö, Oulun aikuiskoulutuskeskus

 

 

 

iloco-koysi2

 

Mentor-coaching ammatilaisille

 

Sarin osaaminen mentor-coachina vakuuttaa. Coachina hänellä on erinomainen kyky luoda avoin, kannustava ja keskusteluun kutsuva ilmapiiri. Sari reflektoi omaa toimintatapaansa aktiivisesti, kannustaen coachattavaa samaan.

Kirsi Mylly, työterveyspsykologi / leadership coach

 

 

 

iloco-koysi1

Coachina | Outokumpu

 

Sarin kanssa käydyt keskustelut ovat avanneet uusia näkökulmia ja lähestymistapoja käsittelemiimme johtamiseen liittyviin käytännön asioihin. Olemme pystyneet keskustelemaan työyhteisön toimintaan vaikuttavien asioiden erilaisista lähestymistavoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista omalla kohdallani. Olen saanut Sarin valmennuksessa omaan johtamiseeni enemmän yhdessä tekemisen henkeä ja kykyä arvioida omaa toimintaani organisaation näkökulmasta katsottuna. Tavoitteidemme saavuttaminen koko organisaatiomme kannalta on helpottunut merkittävästi tekemällä omaan ja ryhmäni johtamiseen hienosäätöjä Sarin kanssa nostettujen näkökulmien pohjalta.

Jyrki Salmi, kaivoksen johtaja, Outokumpu Ferrochrome

 

 

 

iloco-koysi2

 

Coachina | Nordea

 

Sari on erinomainen yksilö- ja ryhmäcoach, jonka erityistaito on kyky huomioida asiakkaan tarpeet ja mukauttaa oma toiminta asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Sari on hyvin ammattitaitoinen valmentaja, jonka valmennuksessa yhdistyy sulavasti liike-elämän osaaminen ja valmennusmetodien monipuolinen käyttö. Voin lämpimästi suositella yhteistyötä Sarin kanssa - se tuo tulosta viivan alle..

Hanna Härmä, Johtaja, Myynnintuki ja valmennus, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

 

 

 

Yhteistyökumppanit

 

iloco-ref-valmennuskumppani

Valmennuskumppani | Heini Salmu | Johtamisvalmennukset, organisaation kehittäminen

 

Heinin kanssa olemme toteuttaneet esimiesvalmennus- ohjelmia sekä valmennuksia liittyen kehityskeskusteluihin ja myynnin johtamiseen. Parityössämme Heinin pitkästä esimieskokemuksesta kumpuava jämäkkyys ja ”strukturoitu luovuus” pääsevät hyvin oikeuksiinsa.
Koulutukseltaan Heini on kauppatieteilijä ja ammatticoach. Hänen ammatillisessa otteessaan yhdistyvät tasapuolisesti niin liiketoiminnallisuus kuin ihmisen toiminnan ymmärrys.

 

 

 

iloco-ref-taitoavain

Taitoavain | Mari Autio

 

Mari on Taitoavaimen yrittäjä, kehittämisasiantuntija ja koulutussuunnittelija. Hän on mukana erilaisissa yritysten kehittämisprojekteissa osaaamiskartoitusten ja koulutus- ja kehittämissuunnitelmien toteuttajana. Mari Autio on parhaimmillaan kehittämiskumppanuuksissa organisaation tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin ja strategiaa tukevan osaamisen kehittämisen projekteissa. Taitoavaimen kärkipalveluita ovat osaamiskartoitukset, työhyvinvointikartoitukset sekä näihin aihealueisiin liittyvät osaamisen johtamisen workshop –koulutukset.

 

 

 

iloco-ref-human-work-partner

Human Work Partners | Pirjo Hämäläinen

 

Pirjo on työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), erityistason psykoterapeutti ja mindfulness-ohjaaja, jonka kanssa olen päässyt tarkastelemaan työelämää erityisesti työikäisten varhaiskuntoutuksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Pirjo on lisäksi erikoistunut tietoisuustaitojen kehittämiseen ja soveltaa niitä taitoja stressinhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi erilaisten ryhmien kanssa. Hän kuuluu tällä hetkellä pohjois-Suomen harvojen mindfulness- osaajien joukkoon. Pirjon työote nojaa tanakkaan työkokemukseen erityisesti työterveyden- ja työhyvinvoinnin alalta ja on ymmärtävä ja uusia näkökulmia avaava perustuen kognitiivisen- ja voimavarakeskeisen psykologian näkökulmiin.

 

 

 

iloco-ref-mindavenue

Mind Avenue | Pirkko Aminoff

 

Pirkon kanssa olemme tehneet organisaation kehittämistä pitkäjännitteisellä otteella. Pirkko osaa yhdistää käytännön ja teoreettisen tiedon yhdistelmäksi, jossa tuloksellisuus ja tavoittellinen tekeminen mahdollistuvat. Olemme kehittäneet johtoryhmiä ja esimiestyötä yhdessä, coachanneet tiimejä ja valmentaneet henkilöstöä työyhteisötaidoissa. Pirkko on koulutukseltaan sekä kauppatieteilijä että kasvatustieteen kandi ja ammatticoach, joka ymmärtää strategisen suunnan ja inhimillisten prosessien merkityksen tuloksellisen työteon ehtona.

 

 

 

iloco-ref-motixia

Motixia

 

Motixia Toisinaan hyvä työyhteisökin saattaa päättyä tilanteeseen, jossa työrauhan ja luontevan yhteistyön palauttamiseksi tarvitaan työyhteisösovittelua. Työyhteisösovittelu-prosessin lähtökohtana on tahto sopia ja jatkaa matkaa. Emme hae totuutta vaan erilaisia näkökulmia tilanteeseen ja sitä kautta myös ymmärrystä ja keinoja toimia parempana työyhteisönä – yhdessä. Kumppaninani Maiju Österman, kuntoutusluotsi ja organisaatiokonsultti.

 

 

 


 

 

 

 

Asiakkaita

 

iloco-ref-caritas iloco-ref-oakk iloco-ref-pohto iloco-ref-arina
iloco-ref-carita-pihlman iloco-ref-odl iloco-ref-nordea iloco-ref-op-pohjola
iloco-ref-tukirahoitus iloco-ref-rastor iloco-ref-human-work-partner iloco-ref-nuorten-ystavat
iloco-ref-outokumpu