Palvelut

 

Sari Ilo Palvelut

 

 

Ilocon tehtävänä on kannustaa ja haastaa ihmisiä; osaajia ja persoonia. Organisaation mielekkään työn tekemisen aineksia ja tuottavuutta edistävät valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti. Valmennusmenetelmät ovat käytännönläheisiä ja innostavat yhteistyöhön sekä näkökulmien näkemiseen. Asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja koulutusorganisaatiot.

Esimerkkejä valmennussisällöistä


 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Työskentelykäytäntöjen ja prosessien uudistaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Fasilitoinnin taidot
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Valmennusmetodit


 • Osallistavat työpajat
 • Ryhmäcoaching
 • Asiantuntijaluennot
 • Visuaalinen fasilitointi
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Yksilöiden ja tiimien arvioinnit

Arviointimenetelmät


 • MBTI Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori
 • Strategic Career Model
 • 360°-arvioinnit
 • Haastattelumenetelmät
 • Osaamisen arvioinnit