Coaching – mistä silloin oikein puhutaan?

 

iloco-ryhmakuva

Coach tukenasi kehittymisessä ja kannustajana muutoksessa

Käytännössä coaching on tapa keskustella, jossa erilaisia vaihtoehtoja ja osaamista hyödynnetään tavoitteellisesti. Coachingin avulla opitaan käyttämään hyödyksi omaa osaamista mielekkäämmin, organisaation tavoitteiden mukaisesti. Coaching ei ole taikakalu, mutta johtamisessa sen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää paljon enemmän kuin tänä päivänä vielä hyödynnetään. Taitavaksi coachaajaksi kehittyminen on mielenkiintoinen ja kannustava prosessi.

Iloco Oy coaching palvelut
1. Johdon ja asiantuntijoiden yksilöllinen coaching (executive coaching)
2. Esimies coachina, valmentava tapa toimia omassa arjessa Yksilöcoaching ja ryhmäcoaching- taidot
3. Mentor coaching ammattilaisille (ICF vaatimukset).

Esimerkkejä valmennussisällöistä


 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Työskentelykäytäntöjen ja prosessien uudistaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Fasilitoinnin taidot
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Valmennusmetodit


 • Osallistavat työpajat
 • Ryhmäcoaching
 • Asiantuntijaluennot
 • Visuaalinen fasilitointi
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Yksilöiden ja tiimien arvioinnit

Arviointimenetelmät


 • MBTI Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori
 • Strategic Career Model
 • 360°-arvioinnit
 • Haastattelumenetelmät
 • Osaamisen arvioinnit