Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

 

iloco-ryhmakuva

Mitäs me ajatellaan tästä tekemisestä? Mikä on olennaista? Missä määrin luotamme toisiimme ja miten luottamus ylipäänsä syntyy?

Johtoryhmä on organisaation menestyksen kannalta avainroolissa strategian asettajana ja suunnannäyttäjänä tulevaan. Strategian on oltava innostava, yksinkertainen ja ymmärrettävä, jotta ihmiset pystyvät toimimaan arjessa sen mukaisesti.

Johtoryhmissä on osaamista, kokemusta, strategista päättäväisyyttä sekä kykyä käynnistää asioita. Useimmat johtoryhmät arvostavat itseään vahvassa asiantuntijuudessa. Se, missä saattaa olla parantamisen varaa, on yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen strategisten painopistealueiden kehittämiseksi ja kirkastamiseksi. Johtoryhmän kehittämisessä keskitymme esimerkiksi luottamuksen kasvattamiseen ja yhteisten toimivien käytäntöjen kehittämiseen.

Esimerkkejä valmennussisällöistä


 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Työskentelykäytäntöjen ja prosessien uudistaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Fasilitoinnin taidot
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Valmennusmetodit


 • Osallistavat työpajat
 • Ryhmäcoaching
 • Asiantuntijaluennot
 • Visuaalinen fasilitointi
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Yksilöiden ja tiimien arvioinnit

Arviointimenetelmät


 • MBTI Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori
 • Strategic Career Model
 • 360°-arvioinnit
 • Haastattelumenetelmät
 • Osaamisen arvioinnit