Työyhteisöjen kehittäminen - Työn iloa ja merkityksellisyyttä

 

iloco-ryhmakuva

 

Kysyin asiakkaaltani, mistä minä ulkopuolisena voisin huomata, että kaikki ei suju kuten pitäisi. ”Kun meillä ihmiset ei enää naura, eivätkä käy kahvilla yhdessä”. Kokemukseni mukaan hyvää yhteistyötä saadaan aikaiseksi yhteistä ymmärrystä työn tavoitteista ja toimintatavoista muodostamalla. Myös erilaisten ajattelutapojen ja näkemysten arvostaminen on tärkeää.Haastan rohkeasti ja kannustavasti löytämään vastauksia kysymyksiin: Missä minä olen parhaimmillani? Mikä on minun ja organisaatiomme tehtävä ja tavoite? Mikä toimii ja missä olemme vahvoja? Mistä meidät tunnetaan ja mikä on asiakkaan kokemus? Mitä tulee tehdä, että pystymme olemaan parhaimmillamme myös tulevaisuudessa?

Esimerkkejä valmennussisällöistä


 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Työskentelykäytäntöjen ja prosessien uudistaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Fasilitoinnin taidot
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Valmennusmetodit


 • Osallistavat työpajat
 • Ryhmäcoaching
 • Asiantuntijaluennot
 • Visuaalinen fasilitointi
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Yksilöiden ja tiimien arvioinnit

Arviointimenetelmät


 • MBTI Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori
 • Strategic Career Model
 • 360°-arvioinnit
 • Haastattelumenetelmät
 • Osaamisen arvioinnit