Työyhteisösovittelu - Yhteistyössä Motixian kanssa

 

iloco-ryhmakuvaToisinaan hyvä työyhteisökin saattaa päättyä tilanteeseen, jossa työrauhan ja luontevan yhteistyön palauttamiseksi tarvitaan työyhteisösovittelua. Työyhteisösovittelu-prosessin lähtökohtana on tahto sopia ja jatkaa matkaa. Emme hae totuutta vaan erilaisia näkökulmia tilanteeseen ja sitä kautta myös ymmärrystä ja keinoja toimia parempana työyhteisönä - yhdessä.

Kumppaninani Maiju Österman, työterveyshoitaja, organisaatiokonsultti MOTIXIA.

Esimerkkejä valmennussisällöistä


 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Työn ilo ja merkityksellisyys
 • Yhteistyön parantaminen
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Itsetuntemus ja johtaminen
 • Työskentelykäytäntöjen ja prosessien uudistaminen
 • Ristiriitatilanteiden hallinta
 • Työhyvinvointi
 • Fasilitoinnin taidot
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Kehityskeskustelujen laatu
 • Muutos työelämässä

Valmennusmetodit


 • Osallistavat työpajat
 • Ryhmäcoaching
 • Asiantuntijaluennot
 • Visuaalinen fasilitointi
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Yksilöiden ja tiimien arvioinnit

Arviointimenetelmät


 • MBTI Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori
 • Strategic Career Model
 • 360°-arvioinnit
 • Haastattelumenetelmät
 • Osaamisen arvioinnit