Vuorovaikutuksen rakentuminen ja toimijuuden tukeminen coachingissa - työ- ja organisaatiopsykologian lisensiaattityö

5.3.2021
Työ- ja organisaatiopsykologian lisensiaattityöni syntyi coachingin ”vuorovaikutustekojen” ja toimijuuden tukemisen tarkastelun pohjalta.

Itselleni on ollut tärkeää, että pidän omaa osaamistani yllä moniulotteisesti. Käytännössä se on tarkoittanut lukemista, kuuntelemista ja silmällä pitämistä sekä nuuhkimista mitä organisaatioissa tapahtuu, mitä erilaiset ihmiset ajattelevat ja mistä he puhuvat. Olen myös aina arvostanut tutkittua tietoa ja kunnioittanut akateemista maailmaa. Tämän vuoksi lähdin työn ohessa opiskelemaan erikoispsykologitutkintoa työ- ja organisaatiopsykologiasta. Huomasin matkan varrella, että se johti mukavalla tavalla tutkailemaan omaa ammatillista otetta ja sukeltamaan hiukan pintaa syvemmälle vuorovaikutuksen rakentumiseen. Tutkin coachingin ”vuorovaikutustekoja” ja tarkastelin, kuinka coachingissa tuetaan toimijuutta. Työn tuloksena syntyi työ- ja organisaatiopsykologian lisensiaattityö.

Mitä toimijuus oikein tarkoittaa? Yksilön kannalta (esim Bandura) määrittelee toimijuuden intentionaaliseksi toiminnaksi, jonka avulla saavutamme tavoitteita. Minäpystyvyysusko ja kyky ennakoida tulevaa muodostavat toimijuuden perustan. Toimijuus mahdollistaa yksilön uudistumisen muuttuvassa ympäristössä ja käsitteenä se on olennainen koska se luonnehtii paradigmamuutosta, joka behavioristisesta ihmiskäsityksestä aktiivisen toimijan ihmiskäsitykseen aikoinaan tapahtui (Bandura, 2001, 2008). Omassa aineistossani coachin tekemät vuorovaikutusteot kiteytyvät viiteen erilaiseen toimijuuden rakentamisen keinoon; formulointiin osallistumiseen, kokemuksen sitomiseen nykyhetkeen, yhteisöön sovittautumisen tukemiseen, uudelleenmäärittelyyn kutsumiseen ja tulevaisuusnäkökulmaan ohjaamiseen.

10
syys

Johtamisen koulutusta syksyllä 2019 yhteistyössä POHTOn kanssa

10.9.2019
Haluatko kehittyä johtajana ja syventää valmentavan johtamisen taitojasi? Tule mukaan avoimeen koulutukseen, jota Sari vetää Pohtossa syyskuun loppupuolella.
19
elo

Täydennystä työkalupakkiin: WorkPlace Big Five Profile™ työkalu

19.8.2019
Sari on hankkinut sertifioinnin on nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuvaan tehokkaaseen henkilö- ja tiimiprofilointityökaluun, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä.
21
elo

Täydennystä työkalupakkiin: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

21.8.2019
Sari on opiskellut keväällä 2019 Mindfulness UK -ohjaajakoulutuksessa, jossa hän on pätevöitynyt mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon taitoihin.
5
maalis

Vuorovaikutuksen rakentuminen ja toimijuuden tukeminen coachingissa - työ- ja organisaatiopsykologian lisensiaattityö

5.3.2021
Työ- ja organisaatiopsykologian lisensiaattityöni syntyi coachingin ”vuorovaikutustekojen” ja toimijuuden tukemisen tarkastelun pohjalta.
17
helmi

Häpeä ja muut ärsytykset

17.2.2021
Häpeä on monitahoinen, elämämme eri kerrostumissa muotoutuva tunne.